Seçili Alanın Satır Sayısını Ver - Microsoft Excel


Seçili alanın satır sayısını vermeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlaninSatirSayisiniVer()
    MsgBox Selection.Rows.Count
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri