Seçili Alanın Sütun Sayısını Ver - Microsoft Excel


Seçilen alanın sütun sayısını vermeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SecilenAlaninSutunSayisiniVer()
    Selection.Columns.Count
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri