Seçili Hücrelerdeki Biçimleri Sil - Microsoft Excel


Seçili hücrelerdeki biçimleri temizlemeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliHucrelerdekiBicimleriSil()
    Selection.ClearFormats
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri