Seçili Hücrelerin Sayısını Ver - Microsoft Excel


Seçili hücrelerin sayısını vermeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliHucrelerinSayisiniVer()
    MsgBox Selection.Count
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri