Seçili Hücrenin Adresini Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Address metoduyla seçili hücrenin adres bilgisini almanıza imkan veren bir makrodur.

Kod


Option Explicit

Sub SeciliHucreninAdresiniMesajOlarakGoster()
  Dim hucre As String
  
  hucre = Selection.Address(False, False)
  MsgBox hucre
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba