Seçili Hücrenin Sütun İsmini Al - Microsoft Excel


Excel penceresinde sol tarafta satırlar (1, 2, 3, 4, …), üst tarafta da sütunlar (A, B, C, D, …) bulunuyor. Bir hücreye, alana vs. ait sütun isimlerini harf olarak almak için kullanılabilir.

Kod


Option Explicit

Function GecerliHucreninSutunIsminiAl()
    GecerliHucreninSutunIsminiAl = Left(ActiveCell.Address(0, 0), 1)
End Function

Function SutunIsminiAl(alan As Range)
    SutunIsminiAl = Left(alan.Address(0, 0), 1)
End Function

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Direkt geçerli hücreye yazıp çalıştırılınca sonuç
'veriyor.
'
'Eğer bu hücreyi kullanarak başka hücrelere
'kopyalarsanız ilk hücredeki sonucu veriyor.
'
'Yenilemek için ilgili hücrelere F2, çift tık vs.
'ile girip tekrardan çıkmak gerekiyor.
'--------------------------------------------------
Function GecerliHucreninSutunIsminiAl()
    GecerliHucreninSutunIsminiAl = Left(ActiveCell.Address(0, 0), 1)
End Function

'--------------------------------------------------
'Alanın ilk hücresinin sütun ismini veriyor.
'--------------------------------------------------
Function SutunIsminiAl(alan As Range)
    SutunIsminiAl = Left(alan.Address(0, 0), 1)
End Function

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba