SendKeys İle Klavye Kısayolu Çalıştır - CSharp


Verilen sendkeys metnini döngü ile istenilen sayıda çalıştırmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public class SendKeysVs
{
  public static void Calistir(
    string anahtar, int donguSayisi = 1, int beklemeSuresi = 0)
  {
    for (int i = 0; i < donguSayisi; i++)
    {
      SendKeys.SendWait(anahtar);
      Thread.Sleep(beklemeSuresi);
    }
  }

  public static void Calistir(
    Dictionary<string, int> anahtarSozluk, int donguSayisi = 1)
  {
    for (int i = 0; i < donguSayisi; i++)
    {
      foreach (KeyValuePair<string, int> item in anahtarSozluk)
      {
        SendKeys.SendWait(item.Key);
        Thread.Sleep(item.Value);
      }
    }
  }
}

Etiketler
csharp