Seyyanen zam nedir?


Eğer maaşları yüzdeye göre değil de herkes için belirlenen miktar kadar artırırsanız seyyanen zam oluyor.

Genel Bilgiler

Seyyanen Kelimesi

Arapça kökenli olan bu kelimenin anlamı eşit olarak demektir.


Seyyanen Zam

Belli bir çalışan grubu için yapılacak zam yüzdeye göre yapılmaz, belli bir miktar belirlenir ve o gruptaki herkese belirlenen miktar kadar zam yapılır.


Neden seyyanen kelimesi kullanılıyor?

Anladığım kadarıyla siyaset jargonunda sıkça bu haliyle anıldığından mütevellit seyyanen zam olarak geçiyor bu zam.

Örnek

Seyyanen zam ve yüzdeye göre zam ile ilgili bir örneğe bakalım.

Yüzdeye Göre Zam

%10 zam yapılmış olduğunu varsayalım. Hesap aşağıdaki gibi olur.

Maaş%10 ZamYeni Maaş
15001501650
20002002200
75007508250
10000100011000

Seyyanen Zam

300 para birimi zam yapılmış olduğunu varsayalım. Hesap aşağıdaki gibi olur.

MaaşSeyyanen ZamYeni Maaş
15003001800
20003002300
75003007800
1000030010300
Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
sözlük siyaset sözlüğü