#DEĞER! Yazılarını Sil - Microsoft Excel


Formül işlemleri sonucunda oluşan #DEĞER! yazılarını silmek için kullanılabilecek alternatif bir VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DegerHatasiYazilariniSil()
  Dim i As Integer
  
  For i = 2 To Range("A1048576").End(xlUp).Row
    If Range("A" & i).Text = "#DEĞER!" Then
      Cells(i, "A").Value = ""
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba