Sıfır Değerlerini Eklemeden Listele - Microsoft Excel


Worksheet_SelectionChange olayını kullanarak bir eleme işlemi yapacağız. Değeri sıfıra eşit olmayanları listeleteceğiz ama bu işlem yanlızca A1 – A1000 hücreleri arasında olacak. Değerler eklendikçe B sütununda da verilen kriterlere göre listeleme yapılacak.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  If Intersect(Target, [A1:A1000]) Is Nothing Then Exit Sub
  SifirRakaminiEklemedenListele
End Sub

Sub SifirRakaminiEklemedenListele()
  Dim i, sds, sayac As Double
  
  sayac = 1
  sds = Range("A1048576").End(xlUp).Row

  Columns("B").ClearContents
  
  For i = 1 To sds
    If (Range("A" & i) <> 0) Then
      Range("B" & sayac) = Range("A" & i)
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

  '--------------------------------------------------
  'Bu tarza benzer bir kodla çok karşılaşmış olabilirsiniz.
  'Bunun manası şu: En baştan kontrol yap, eğer şart
  'sağlanmıyorsa yordamdan çık.
  '
  'Buradaki kod diyor ki şimdi benim Target dinamik değerim
  'senin bana vermiş olduğun [A1:A1000] ile kesişiyorsa,
  'yani kullanıcı o hücrelerden birisini seçmişse çalışsın,
  'seçmemişse direkt olarak çıksın gitsin.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(Target, [A1:A1000]) Is Nothing Then Exit Sub
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer yukarıdaki If koşuluna takılmadıysa bu koda
  'ulaşmış olacağız, istenilen makroyu çalıştırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  SifirRakaminiEklemedenListele
End Sub

'--------------------------------------------------
'Seçerek ekleme işlemini Sub yordam olarak
'hazırladım, aslında kodları doğrudan
'Worksheet_SelectionChange olayına
'yazabilirdik ama ben karışıklığı
'azalttığından ve daha kullanışlı
'olabileceğinden dolayı bu şekilde
'hazırladım.
'--------------------------------------------------
Sub SifirRakaminiEklemedenListele()
  Dim i, sds, sayac As Double
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere değer atıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  sayac = 1
  sds = Range("A1048576").End(xlUp).Row
  
  '--------------------------------------------------
  'B sütunundaki içerikleri temizledik.
  '--------------------------------------------------
  Columns("B").ClearContents
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile kontrol yapıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To sds
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer seçilen satırdaki değer sıfır değilse işlem yap.
    '--------------------------------------------------
    If (Range("A" & i) <> 0) Then
      
      '--------------------------------------------------
      'B sütununa ekleme işlemi yap.
      '--------------------------------------------------
      Range("B" & sayac) = Range("A" & i)
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba