Şimdiki Zamana Ait Tarih Bilgilerini Ver - Microsoft Excel


Şimdiki zamana ait yıl, ay, gün; saat, dakika, saniye bilgilerini veren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Yıl
'--------------------------------------------------
Sub SimdikiZamaninYilBilgisiniVer()
  MsgBox Year(Now)
End Sub

'--------------------------------------------------
'Ay
'--------------------------------------------------
Sub SimdikiZamaninAyBilgisiniVer()
  MsgBox Month(Now)
End Sub

'--------------------------------------------------
'Gün
'--------------------------------------------------
Sub SimdikiZamaninGunBilgisiniVer()
  MsgBox Day(Now)
End Sub

'--------------------------------------------------
'Saat
'--------------------------------------------------
Sub SimdikiZamaninSaatBilgisiniVer()
  MsgBox Hour(Now)
End Sub

'--------------------------------------------------
'Dakika
'--------------------------------------------------
Sub SimdikiZamaninDakikaBilgisiniVer()
  MsgBox Minute(Now)
End Sub

'--------------------------------------------------
'Saniye
'--------------------------------------------------
Sub SimdikiZamaninSaniyeBilgisiniVer()
  MsgBox Second(Now)
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba tarih saat işlemleri