Sistem Hakkında Bilgi Al - Microsoft Excel


Kullanılan bilgisayar hakkındaki bilgileri listelemeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SistemHakkindaBilgiAl()
  Dim i As Integer

  i = 1
  While Environ(i) <> Empty
    Cells(i, 1) = Environ(i)
    i = i + 1
   Wend
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba bilgisayar işlemleri