Son Gönderileri Listele - WordPress


Son gönderileri listelemeye yarayan ve shortcode aracılığıyla yazı içinde kullanılabilmesini sağlayan wordpress kodu alternatifidir.

Kod


function SonGonderileriListele() {
	$recent_posts = wp_get_recent_posts(array(
    'numberposts' => 10, // Number of recent posts thumbnails to display
    'post_status' => 'publish' // Show only the published posts
  ));
	
	$liste = "";
	
  foreach($recent_posts as $post) {
		$liste = $liste .
    '<li>' .
      '<a class="bgl" href="' . get_permalink($post['ID']) . '?>">'
			. $post['post_title']
      . '</a>'
    . '</li>';
	}
	
	wp_reset_query();
	return $liste;
}
add_shortcode('SonGonderiler', 'SonGonderileriListele');

Etiketler
wordpress