Son Kullanılan Dosyalar Listesine Dosya Ekle - Microsoft Excel


Tam yolu verilen bir dosyayı dosya gezgininin "Hızlı Erişim" klasöründe, "Son kullanılan dosyalar" listesine ekler.

Kod


Option Explicit

Declare Sub SHAddToRecentDocs Lib "shell32.dll" (ByVal uFlags As Long, ByVal pv As String)

Sub SonKullanilanDosyalarListesineDosyaEkle()
    Dim eklenecek As String
    
    eklenecek = "C:\falan dizin\filan dosya.txt"
    SHAddToRecentDocs 2, eklenecek
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba