Sorgu Örnekleri - Microsoft Access


Microsoft Accesss ofis programı üzerinde kullanılabilecek sorgu örnekleri alternatifidir.

Sorgu


----------------------------------------------------
--Anlam sütunundaki boş olan kelimeleri listele.
----------------------------------------------------
SELECT kelimeler.kelime
FROM kelimeler
WHERE anlam='' OR IsNull(anlam) OR IsEmpty(anlam);

----------------------------------------------------
--Belli kelimeleri listele.
----------------------------------------------------
SELECT *
FROM kelimeler
WHERE kelime In ('expect', 'hope', 'learn', 'lie', 'live', 'look', 'rain');

----------------------------------------------------
--Bir sütundaki benzersiz verileri listele.
----------------------------------------------------
SELECT DISTINCT (tur)
FROM kelimeler;

----------------------------------------------------
--Bir sütundaki tüm sayıları topla ve sonucu yazdır.
----------------------------------------------------
SELECT Sum(kelimeler.tekrar) AS [Tekrar Sayısı]
FROM kelimeler;

----------------------------------------------------
--Uzunluğu verilen sayıdan büyük olan kelimeleri listele.
----------------------------------------------------
SELECT * FROM kelimeler
WHERE LEN(kelime)>80;

----------------------------------------------------
--Türkçe karşılığı "yan" ile başlayan kelimeleri listele.
----------------------------------------------------
SELECT kelime, anlam
FROM kelimeler
WHERE anlam LIKE 'yan *';

----------------------------------------------------
--Verilen tarihte eklenmiş olan kelimeleri listele.
----------------------------------------------------
SELECT kelimeler.[kelime], kelimeler.[tur]
FROM kelimeler
WHERE Format(kelimeler.eklenme_tarihi,"d.M.yyyy")='2.9.2017';

----------------------------------------------------
--Verilen şartı sağlayan kelimelerin sayısını bul.
----------------------------------------------------
SELECT COUNT(kelime) AS katki_saglamayanlar
FROM kelimeler
WHERE tur In ('bkz','boş','türkçe','dzn');

----------------------------------------------------
--Verilen şartı sağlayan rasgele 15 kelime getir.
----------------------------------------------------
SELECT TOP 15 *
FROM kelimeler
WHERE (((kelimeler.tur)="tr") AND ((kelimeler.anlam) Is Null))
ORDER BY Rnd(-(100000*kelimeler.oto_sayi)*Time());

----------------------------------------------------
--Anlam sütununda verilen metni içeren 
--satırları bul ve içeren metni sil.
----------------------------------------------------
UPDATE kelimeler 
SET anlam = Replace(anlam,'[bak]','')
WHERE anlam Like '*[[bak]]*';

----------------------------------------------------
--Verilen şarta eşit olan satırları bul.
--Başka bir metinle değiştir.
----------------------------------------------------
UPDATE kelimeler
SET kelimeler.tur = 'diğer'
WHERE kelimeler.tur='çeviri-eng';

UPDATE kelimeler 
SET tekrar = '25'
WHERE kelime='put in';

UPDATE kelimeler 
SET tur = 'tr'
WHERE tur='türkçe';

Etiketler
microsoft access