Sorgu Örnekleri - SQLite


SQLite veri tabanında kullanılabilecek sorgu örneklerini barındıran bir yazıdır.

Sorgu


----------------------------------------------------
--Sütundaki benzersiz verileri listele.
----------------------------------------------------
SELECT DISTINCT(etiketler) AS 'Benzersiz Etiketler'
FROM icerikler;

----------------------------------------------------
--Sütundaki en küçük/en büyük sayıyı bul.
----------------------------------------------------
SELECT MIN(id) FROM icerikler;
SELECT MAX(id) FROM icerikler;

----------------------------------------------------
--En büyük id değerine sahip satırı dinamik olarak bul.
----------------------------------------------------
SELECT *
FROM icerikler
WHERE id >= (SELECT MAX(id) FROM icerikler)

----------------------------------------------------
--Tabloyu boşalt.
----------------------------------------------------
DELETE FROM tabloAdi

Etiketler
sqlite