SpecialCells Belirlenen Tüm Alan İçin Çalışsın - Microsoft Excel


SpecialCells ile işlem yaptırmaya çalıştığım zaman şunu farkettim: Sanırım performans durumlarından dolayı en aşağıdaki ve en sağdaki işlem görmüş hücreye göre seçim yapıyor. Eğer verilen alan tümüyle dolu değilse o alanda komple çalışmayabiliyor. Bu durumu kullanarak tüm alan için işlem yapmasını sağlayalım.

Kod


Option Explicit

Sub BelirlenenAraliktakiTumBosHucreleriSec()
  Dim alan      As Range
  Dim deg       As Range
  Dim gecici_degisken As String
  
  Set alan = Range("A1:L25")
  Set deg = Cells(alan.Rows.Count, alan.Columns.Count)
  
  gecici_degisken = deg.Value
  deg = "aaa"
  deg = gecici_degisken
  
  alan.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub BelirlenenAraliktakiTumBosHucreleriSec()
  Dim alan      As Range
  Dim deg       As Range
  Dim gecici_degisken As String
  
  '--------------------------------------------------
  'SpecialCells için çalışma alanı verdik.
  '--------------------------------------------------
  Set alan = Range("A1:L25")
  
  '--------------------------------------------------
  'Verilen alandaki en son hücreyi bulduk.
  '--------------------------------------------------
  Set deg = Cells(alan.Rows.Count, alan.Columns.Count)
  
  '--------------------------------------------------
  'Son hücrenin dolu olma ihtimaline karşı
  'bir önlem alıyoruz. Yani hem hücrenin
  'ilk değerini saklıyoruz, hem de hücreye
  'işlem yaptırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  gecici_degisken = deg.Value
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücreye işlem yaptırdığımız kısım.
  'Artık SpecialCells istediğimiz tüm
  'alanda çalışacak yeni sınırını elde etti.
  'Bu kısmı boş bırakmayın, yoksa işlem
  'yapılmış gibi olmuyor.
  '--------------------------------------------------
  deg = "geçici değer"
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücrenin ilk değerini geri atadık.
  '--------------------------------------------------
  deg = gecici_degisken
  
  '--------------------------------------------------
  'Şimdi de SpecialCells ile boş hücreleri seçtik.
  '--------------------------------------------------
  alan.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba