Stopwatch Sınıfı - CSharp


Temel kronometre işlemlerinin yapılmasını sağlayan csharp sınıfı alternatifidir.

Kod


public class StopwatchVs
{
  //--------------------------------------------------
  // Genel Metotlar
  //--------------------------------------------------
  #region Baslat
  public static void Baslat(Stopwatch stopwatch)
  {
    stopwatch.Start();
  }
  #endregion

  #region Durdur
  public static void Durdur(Stopwatch stopwatch)
  {
    stopwatch.Stop();
  }
  #endregion

  #region Sifirla
  public static void Sifirla(Stopwatch stopwatch)
  {
    stopwatch.Reset();
  }
  #endregion

  #region YenidenBaslat
  public static void YenidenBaslat(Stopwatch stopwatch)
  {
    stopwatch.Restart();
  }
  #endregion

  #region GecenZaman
  public static string GecenZaman(Stopwatch stopwatch)
  {
    TimeSpan ts = new TimeSpan();
    ts = stopwatch.Elapsed;

    return String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}",
      ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds / 1000);
  }
  #endregion

  #region GecenZamaniYazdirKronometreyiYenidenBaslat
  public static string GecenZamaniYazdirKronometreyiYenidenBaslat(Stopwatch stopwatch)
  {
    TimeSpan ts = new TimeSpan();
    ts = stopwatch.Elapsed;
    stopwatch.Restart();

    return String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}",
      ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds / 1000);
  }
  #endregion
}

Etiketler
csharp