Stopwatch Sınıfı İle Kronometre Oluştur - CSharp


Stopwatch sınıfı ile hazırlanmış, çeşitli hassasiyetlerde kronometre örneklerini kullanabileceğiniz C# kodu alternatifidir.

Ekran Görüntüsü

Dosyalar

KronometreForm.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpStopwatchSinifiIleKronometreOlustur
{
  public partial class KronometreForm : Form
  {
    public KronometreForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Stopwatch Kronometre { get; set; } = new Stopwatch();

    string GecenZaman(Stopwatch stopwatch, byte hassasiyet = 4)
    {
      TimeSpan ts = stopwatch.Elapsed;

      if (hassasiyet >= 4)
      {
        return ts.ToString();
      }
      else if (hassasiyet == 3)
      {
        return String.Format(
          "{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:000}",
          ts.Hours,
          ts.Minutes,
          ts.Seconds,
          ts.Milliseconds / 1);
      }
      else if (hassasiyet == 2)
      {
        return String.Format(
          "{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:00}",
          ts.Hours, 
          ts.Minutes, 
          ts.Seconds, 
          ts.Milliseconds / 10);
      }
      else if (hassasiyet == 1)
      {
        return String.Format(
          "{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:0}",
          ts.Hours, 
          ts.Minutes, 
          ts.Seconds, 
          ts.Milliseconds / 100);
      }
      else if (hassasiyet == 0)
      {
        return String.Format(
          "{0:00}:{1:00}:{2:00}",
          ts.Hours,
          ts.Minutes,
          ts.Seconds);
      }
      else
      {
        return ts.ToString();
      }
    }

    private void kronometreTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      kronometreSifirLabel.Text = GecenZaman(Kronometre, 0);
      kronometreBirLabel.Text = GecenZaman(Kronometre, 1);
      kronometreIkiLabel.Text = GecenZaman(Kronometre, 2);
      kronometreUcLabel.Text = GecenZaman(Kronometre, 3);
      kronometreDortLabel.Text = GecenZaman(Kronometre, 4);
    }

    private void baslatButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      kronometreTimer.Interval = 1;
      kronometreTimer.Start();
      Kronometre.Start();
    }

    private void duraklatButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Kronometre.Stop();
    }

    private void sifirlaButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Kronometre.Reset();
      kronometreTimer.Stop();

      kronometreSifirLabel.Text = "00:00:00";
      kronometreBirLabel.Text = "00:00:00.0";
      kronometreIkiLabel.Text = "00:00:00.00";
      kronometreUcLabel.Text = "00:00:00.000";
      kronometreDortLabel.Text = "00:00:00.0000000";
    }

    private void sifirlaVeBaslatButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Kronometre.Restart();
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
csharp csharp proje örnekleri csharp stopwatch csharp windows forms