Stored Procedure Parametrelerini Temizle - CSharp


C#, veri tabanı ve stored procedure ile çalışırken parametre temizliği yapmamak hatalara sebep olabiliyor. Parametre temizliği için kullanılabilecek alternatif bir kod aşağıda verilmiştir.

Kod


void StoredProcdureParametreleriniTemizleOleDb()
{
  OleDbConnection baglan = 
    new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; " +
              "Data Source=BURAYA VERİ TABANI YOLU GELECEK");
  string sorgu = "INSERT INTO ornekTablo(ad, soyad) " +
          "VALUES(@ad, @soyad)";
      
  OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, baglan);
  komut.Parameters.AddWithValue("@ad", textBox1.Text);
  komut.Parameters.AddWithValue("@soyad", textBox1.Text);

  baglan.Open();
  komut.ExecuteNonQuery();

  //Stored Procedure Parametrelerini Temizleme İşlemi
  komut.Parameters.Clear();

  baglan.Close();
}

Etiketler
csharp csharp parametre işlemleri csharp stored procedure işlemleri csharp temizleme işlemleri csharp veri tabanı işlemleri