SumIf Kullanımı - Microsoft Excel


Excel VBA’da bir WorksheetFunction metodu olan SumIf metodunu kullanımını iki örnek ile görelim.

Kod


Option Explicit

Sub DegeriOtuzdanBuyukOlanlariTopla()
    Range("B1") = WorksheetFunction.SumIf(Range("A1:A10"), ">30")
End Sub

Sub BSutunundaDegeriTamamOlanlariBulVeASutunundakiSayilariTopla()
    Range("D1") = WorksheetFunction.SumIf(Range("B1:B20"), "=TAMAM", Range("A1:A20"))
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Değeri 30'dan büyük olanları topluyor.
'Şart kontrolü yapılan alanla toplama
'işlemi yapılan alan aynı.
'--------------------------------------------------
Sub DegeriOtuzdanBuyukOlanlariTopla()
    Range("B1") = WorksheetFunction.SumIf(Range("A1:A10"), ">30")
End Sub

'--------------------------------------------------
'Değeri "TAMAM" olanları bulup ona göre toplama yapıyor.
'B1:B20 alanında değeri "TAMAM" olanları buluyor.
'Buna göre de A1:A20 alanındaki ilgili hücreleri
'seçip toplama işlemini yapıyor.
'--------------------------------------------------
Sub BSutunundaDegeriTamamOlanlariBulVeASutunundakiSayilariTopla()
    Range("D1") = WorksheetFunction.SumIf(Range("B1:B20"), "=TAMAM", Range("A1:A20"))
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba