Sürücü İsmini Al - Microsoft Excel


Bir disk sürücüsünün harf bilgisini almak için kullanılabilecek VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SurucuHarfiniAl()
Option Explicit

Sub surucuHarfiniAl()
  Dim fso    As Object
  Dim surucu   As Object
  Dim surucuHarf As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive("C:\")
  
  surucuHarf = surucu.DriveLetter
  MsgBox surucuHarf
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba