Sürücü Tipini Öğren - Microsoft Excel


Ana yolu verilen bir sürücünün tipini öğrenmenize yarayan makro kodudur. Mesela harddisk, USB gibi.

Kod


Option Explicit

Sub SurucuTipiniGoster()
  Dim fso        As Object
  Dim surucu      As Object
  Dim surucuTipi    As String
  Dim surucuTipiKontrol As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive("F:\")
  
  Select Case surucu.DriveType
    Case 0: surucuTipi = "Bilinmiyor"
    Case 1: surucuTipi = "Çıkarılabilir Disk"
    Case 2: surucuTipi = "HardDisk"
    Case 3: surucuTipi = "Ağ"
    Case 4: surucuTipi = "CD-ROM"
    Case 5: surucuTipi = "RAM Disk"
  End Select
  
  surucuTipiKontrol = surucu.DriveLetter & ":\ " & surucuTipi
  
  MsgBox surucuTipiKontrol
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba