Sürücünün Ağ Paylaşım İsmini Göster - Microsoft Excel


Bir ağ sürücüsünün paylaşım ismini öğrenmenize yarayan makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AgPaylasimIsminiGoster()
  Dim fso      As Object
  Dim surucu     As Object
  Dim agPaylasimIsmi As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive("C:\")
  
  agPaylasimIsmi = surucu.ShareName
  
  MsgBox agPaylasimIsmi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba