Sürücünün Dosya Sistemini Öğren - Microsoft Excel


Bir sürücünün verileri düzenlemek için kullandığı dosya sisteminin hangisi olduğunu anlamaya yarayan makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SurucununDosyaSisteminiGoster()
  Dim fso     As Object
  Dim surucu    As Object
  Dim dosyaSistemi As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive("C:\")
  dosyaSistemi = surucu.FileSystem
  
  MsgBox dosyaSistemi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba