Sürücünün Root (Kök) Klasör Bilgisini Getir - Microsoft Excel


Sürücünün kök klasörünü öğrenmemize yarayan bir makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub KokKlasorBilgisiniGetir()
    Dim fso    As Object
    Dim surucu  As Object
    Dim kokKlasor As String
  
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set surucu = fso.GetDrive("C:\")
    
    kokKlasor = surucu.RootFolder
    MsgBox kokKlasor
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba