Sürücünün Volume Bilgisini Getir - Microsoft Excel


Bilgisayarım, Bu Bilgisayar vs. klasörleri açtığınızda sürücülerin görünen adlarını öğrenmeye yarıyor. Mesela siz sabit disk üzerinde yeni bir volume oluşturdunuz ve bunu da “Depo” olarak isimlendirdiniz. Bu isim geliyor.

Kod


Option Explicit

Sub SurucuVolumeBilgisiniYazdir()
  Dim fso      As Object
  Dim surucu    As Object
  Dim volumeBilgisi As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set surucu = fso.GetDrive("F:\")
  
  volumeBilgisi = surucu.VolumeName
  MsgBox volumeBilgisi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba