Sütuna Birden Fazla Girilen Değeri Renklendir - Microsoft Excel


Worksheet_Change olayı ile A sütununda meydana gelen her veri değişiminde kontrol yaptırıyoruz ve eğer girilen değer önceden eklenmişse bilgi mesajı veriyor ve o sütunu renklendiriyor.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Intersect(Target, Range("A1:A1048576")) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim son_satir As Long
    Dim x, k As Long
    
    son_satir = Range("A1048576").End(xlUp).Row
    For x = 1 To son_satir
      If WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & son_satir), Cells(son_satir, 1)) > 1 Then
        MsgBox "Bu veri daha önceden eklenmiş." & _
        vbCrLf & "Tekrarlanan veri renklendirildi."
        
        Cells(son_satir, 1).Select
        Selection.Interior.ColorIndex = 40
        Exit Sub
      Else
        Cells(son_satir, 1).Interior.Color = xlNone
      End If
    Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

  '--------------------------------------------------
  'Eğer Target alanı, belirlediğimiz alanla
  'kesişmiyorsa bu Worksheet_Change olayı çalışmasın.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(Target, Range("A1:A1048576")) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim son_satir As Long
    Dim x, k As Long
    
    '--------------------------------------------------
    'Biz A sütununa veri ekledikçe son satır
    'bilgisi de değişeceği için bunu değişkene
    'aktarıyoruz ve dinamik hale getiriyoruz.
    '--------------------------------------------------
    son_satir = Range("A1048576").End(xlUp).Row
    
    '--------------------------------------------------
    'Worksheet_Change olayı her tetiklendiğinde
    'yeni eklenen satır da dahil olmak üzere
    'döngü çalışacak ve kontrol yapacak.
    '--------------------------------------------------
    For x = 1 To son_satir
      
      '--------------------------------------------------
      'Kontrolü CountIf fonksiyonu ile yaptırıyoruz.
      'Yani çalışma sayfasında (Worksheet) Türkçe
      'karşılığı EĞERSAY olan fonksiyon.
      '
      'Verilen alanda son girilen veri kaç tane var
      'kontrol ettiriyoruz. Eğer bu sonuç birden büyükse
      'demek ki son girilen kayıt aslında mükerrer,
      'yani tekrar eden bir kayıt.
      '--------------------------------------------------
      If WorksheetFunction.CountIf(Range("A1:A" & son_satir), Cells(son_satir, 1)) > 1 Then
        
        '--------------------------------------------------
        'Birden fazla kayıt olduğu bilgisini veriyoruz.
        '--------------------------------------------------
        MsgBox "Bu veri daha önceden eklenmiş." & _
        vbCrLf & "Tekrarlanan veri boyandı."
        
        '--------------------------------------------------
        'Son girdiğimiz verinin bulunduğu hücreyi seçtik.
        '--------------------------------------------------
        Cells(son_satir, 1).Select
        
        '--------------------------------------------------
        'Hücreyi renklendirdik.
        '--------------------------------------------------
        Selection.Interior.ColorIndex = 40
        
        '--------------------------------------------------
        'Bu noktadan itibaren kodun çalışmasına
        'gerek yok, yordamdan çıkıyoruz.
        '--------------------------------------------------
        Exit Sub
      Else
        
        '--------------------------------------------------
        'Bunun konuyla doğrudan bir alakası yok.
        'Eğer birbiri ardına aynı kaydı 5 - 10
        'defa girerseniz otomatik olarak benzersiz
        'kayıtları da boyamaya başlıyor. Bunun
        'önüne geçmek için de bu kodu ekledim.
        '--------------------------------------------------
        Cells(son_satir, 1).Interior.Color = xlNone
      End If
    Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba