Sütunda Seçilen Hücreden Farklı Olan Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Sütunda seçilen hücreye eşit olan hücreler hariç diğer tüm hücreleri seçen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SutundaSecilenElemandanFarkliOlanElemanlariSec()
    Dim hucre As Range
    
    Set hucre = ActiveSheet.Columns("A").ColumnDifferences(Comparison:=ActiveSheet.Range("A8"))
    
    hucre.Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri microsoft excel vba veri işlemleri