Sütundaki Metinleri Birleştir - MySQL


Bir sütunu virgüllerle ayrılmış tek bir alana dönüştürebilmek için yazılabilecek MySQL kodu aşağıda verilmiştir.

Sorgu


SELECT GROUP_CONCAT(meyve_isim SEPARATOR ', ') 
FROM meyveler

Sorgu (Açıklamalı)


/* --------------------------------------------------
İşi yapan fonksiyon GROUP_CONCAT fonksiyonu.

Ayırıcı karakter belirleme 
işini de SEPARATOR ile yapıyoruz.
-------------------------------------------------- */
SELECT GROUP_CONCAT(meyve_isim SEPARATOR ', ') 
FROM meyveler

Etiketler
mysql açıklamalı içerik