Sütundaki Son Dolu Satıra Kadar Seç - Microsoft Excel


Verilen sütunu baz alarak o sütundaki son dolu satıra kadar seçim yapmayı sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SutundaEnSonDoluSatiraKadarSec()
    Range(Range("A1"), Range("A1048576").End(xlUp)).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri