Sütunları Otomatik Boyutlandır - Microsoft Excel


Sütunu otomatik olarak en uygun şekilde boyutlandıran makro kodu verilmiştir.

Kod


Option Explicit

Sub SutunuOtomatikBoyutlandir()
  Columns("A").AutoFit
  Columns("A:C").AutoFit
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub SutunuOtomatikBoyutlandir()
  
  '--------------------------------------------------
  'Tek Sütun İçin Örnek
  '--------------------------------------------------
  Columns("A").AutoFit
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütun Grubu İçin Örnek
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:C").AutoFit
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba