Süz Ve Başka Sayfaya Aktar - Microsoft Excel


Verileri filtreledikten sonra bu filtrelenmiş verileri başka bir sayfaya aktaran VBA kodudur.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

öğrenciler ve notlar veri seti

Kod


Option Explicit

Sub SuzVeBaskaSayfayaAktar()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim kaynakSayfa As Worksheet
  Dim hedefSayfa As Worksheet
  Dim suzmeMetni As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değer ataması yap.
  '--------------------------------------------------
  Set kaynakSayfa = Worksheets("ogrenciler")
  Set hedefSayfa = Worksheets("rapor")
  suzmeMetni = ">=70"
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfaları hazırla.
  '--------------------------------------------------
  hedefSayfa.Cells.Clear
  kaynakSayfa.Range("A1").AutoFilter
  
  '--------------------------------------------------
  'Filtreleme işlemini yap.
  '--------------------------------------------------
  kaynakSayfa.Range("A1").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=suzmeMetni
  
  '--------------------------------------------------
  'Filtrelenmiş metni kopyala.
  '--------------------------------------------------
  kaynakSayfa.Range("A1").CurrentRegion.Copy hedefSayfa.Range("A1")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba filtreleme işlemleri microsoft excel vba liste işlemleri microsoft excel vba veri işlemleri