TabControl Bütün Sekmeleri Kapat - CSharp


Bir TabControl nesnesindeki bütün nesneleri kapatmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static void ButunSekmeleriKapat(TabControl tabControl)
{
    tabControl.TabPages.Clear();
}

Etiketler
csharp