TabControl Sekme Seç - CSharp


Verilen TabControl nesnesi için sekme seçme işlemlerinin listelendiği csharp kodu alternatifidir.

Kod


//--------------------------------------------------
//İlk sekmeyi seç.
//--------------------------------------------------
public static void IlkSekmeyiSec(TabControl tabControl)
{
    tabControl.SelectTab(0);
}

//--------------------------------------------------
//Son sekmeyi seç.
//--------------------------------------------------
public static void SonSekmeyiSec(TabControl tabControl)
{
    tabControl.SelectTab(tabControl.TabCount - 1);
}

//--------------------------------------------------
//İndeks numarasına göre sekme seç.
//--------------------------------------------------
public static void SekmeSec(TabControl tabControl, int sayi)
{
    tabControl.SelectTab(sayi);
}

//--------------------------------------------------
//Sekme adına göre sekme seç.
//--------------------------------------------------
public static void SekmeSec(TabControl tabControl, string sekmeKontrolAdi)
{
    tabControl.SelectTab(sekmeKontrolAdi);
}

Etiketler
csharp