TabControl Sekme Seçili Mi - CSharp


Bir TabControl üzerindeki sekmenin seçili olup olmadığını kontrol etmeye yarar.

Kod


/// <summary>
/// Bir TabControl üzerindeki sekmenin seçili olup
/// olmadığını kontrol etmeye yarar.
/// </summary>
/// <param name="tabControl">TabControl nesnesi.</param>
/// <param name="sekmeKontrolAdi">TabControl üzerindeki sekmenin Name bilgisi.</param>
/// <returns></returns>
public static bool SekmeSeciliMi(TabControl tabControl, string sekmeKontrolAdi)
{
  if (tabControl.SelectedTab.Name == sekmeKontrolAdi)
  {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}

Etiketler
csharp