Tablo Ekle - MySQL


Aşağıdaki MySQL komutları temel bir tabloyu oluşturmaktadır.

Sorgu


CREATE TABLE `veri_tabani`.`kisiler` (
 	`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 	`ad` VARCHAR(45) NOT NULL,
 	`soyad` VARCHAR(45) NOT NULL,
 	`e_posta` VARCHAR(45) NULL,
 	`adres` VARCHAR(100) NULL,
 	
 	PRIMARY KEY (`id`)
 ) ENGINE=InnoDB;

Etiketler
mysql