Tablodan Sütun Sil - MySQL


MySQL tablosundan sütun silmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

Sorgu


ALTER TABLE tablo DROP COLUMN sutun_adi;

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
mysql