Tablodan XML Etiket Grubu Oluştur - Microsoft Excel


Eğer bir tabloyu XML etiket grubu olarak çıkarmanız gerekiyorsa fikir verebilecek alternatif bir koddur. Veriler XML etiketi ile sarılıyor ve hiyerarşik düzende sıralıyor. Çıkan sonucu ana node içine ekleyerek kullanabilirsiniz.

Kod


Option Explicit

Sub XmlVerisiOlustur()
  Dim i, j As Long
  Dim metin As String

  metin = ""

  For i = 2 To [A1048576].End(xlUp).Row
    Range("H" & i) = _
      "<KisiBilgi>" & _
      vbCrLf & "  " & "<id>" & Cells(i, 1) & "</id>" & _
      vbCrLf & "  " & "<ad>" & Cells(i, 2) & "</ad>" & _
      vbCrLf & "  " & "<soyad>" & Cells(i, 3) & "</soyad>" & _
      vbCrLf & "  " & "<eposta>" & Cells(i, 4) & "</eposta>" & _
      vbCrLf & "  " & "<cepTel>" & Cells(i, 5) & "</cepTel>" & _
      vbCrLf & "  " & "<meslek>" & Cells(i, 6) & "</meslek>" & _
      vbCrLf & _
      "</KisiBilgi>"
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba