Tablolar Arasında Birebir İlişki Kur - MySQL


Uygun iki tablo arasında MySQL komutlarını kullanarak birebir ilişki kurma işlemini bir örnek üzerinden inceleyelim.

Açıklama

Aşağıdaki MySQL komutları ilk olarak kisiGorev adında bir veri tabanı oluşturur ve bunu kullanıma hazır hale getirir. kisiBilgileri ve gorevBilgileri adında tablolar oluşturduktan sonra bu tabloları birebir ilişki kuracak şekilde birbirine bağlar.

Sorgu


CREATE DATABASE kisiGorev;
USE kisiGorev;

CREATE TABLE `kisi_bilgileri` 
(
  `k_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `ad` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
  `soyad` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
  `gorev` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,

  PRIMARY KEY (`k_id`)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE `gorev_bilgileri` 
(
  `g_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `gorev_adi` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
  `gorev_zorluk` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,
  `gorev_para` VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,

  PRIMARY KEY (`g_id`),
  FOREIGN KEY(g_id) REFERENCES kisi_bilgileri(k_id)
) ENGINE = InnoDB;

Etiketler
mysql