Tam Dizin Adını Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Tam dizin adını mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub TamDizinAdiniMesajOlarakGoster()
  Dim fileSystemObject As Object
  Dim tamYol      As String
  
  Set fileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  tamYol = fileSystemObject.GetAbsolutePathName("")
  
  MsgBox tamYol
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri