Tam Yolu Verilen Word Dosyasını Aç - Microsoft Excel


Tam yolu bilinen bir Microsoft Word dosyasını açmak için kullanılabilecek alternatif bir VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub TamYoluVerilenWordDosyasiniAc()
  Dim WordUygulama As Word.Application
  Dim WordDosya  As Word.Document
   
  Set WordUygulama = CreateObject("Word.Application")
  WordUygulama.Visible = True
  
  Set WordDosya = _
    WordUygulama.Documents.Open("C:\dosyalar\ornek-dosya.docx")
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub TamYoluVerilenWordDosyasiniAc()
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesne ayarlamak ve uygulamayı açmak
  'için bu değişkeni kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim WordUygulama As Word.Application
  
  '--------------------------------------------------
  'Word dosyamız için de bu değişkeni kullanacağız.
  '--------------------------------------------------
  Dim WordDosya  As Word.Document
   
  '--------------------------------------------------
  'Word uygulamasını ayarlıyoruz ve devreye sokuyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set WordUygulama = CreateObject("Word.Application")
  
  '--------------------------------------------------
  'Uygulama arkaplanda çalıştığından dolayı görünür
  'hale getiriyoruz. Neden gözükmüyor derseniz
  'bunun olayı şu: Bazen uygulamanın çalışmasına
  'ihtiyaç duyarız ama görünmesi gerekmez/istemeyiz.
  'Bu yüzden bu görünürlük olayı seçeneğe
  'bağlı olarak değiştirilebiliyor.
  '--------------------------------------------------
  WordUygulama.Visible = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Şimdi de dosyamızı açıyoruz. Dosyamızın
  'tam yolunu verdik ve gerekli metotlarla da
  'açılmasını sağladık.
  '--------------------------------------------------
  Set WordDosya = _
    WordUygulama.Documents.Open("C:\dosyalar\ornek-dosya.docx")
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba