Tam Yolun En Sonundaki Dosya Veya Klasör İsmini Al - Microsoft Excel


Bir dosya ya da klasörün tam yolu verildiğinde o tam yolun en sonundaki dosya ya da klasör ismini getirir. Eğer dosya ismini getiriyorsa bunu uzantısız olarak yapar.

Kod


Option Explicit

Sub BirYolunEnSonundakiIsmiGetir()
  Dim fso         As Object
  Dim yol         As String
  Dim dosyaVeyaKlasorIsmi As String
  
  yol = "C:\klasörler\eğitim videoları\excel eğitimi 1.mp4"
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  dosyaVeyaKlasorIsmi = fso.GetBaseName(yol)
  
  MsgBox dosyaVeyaKlasorIsmi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba