Tam Yolun Sonuna İsim Ekle - Microsoft Excel


Verilen tam yolun sonuna isim ekleyerek başka bir tam yola dönüştüren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub TamYolunSonunaIsimEkle()
  Dim fso As Object
  Dim yol As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  yol = fso.BuildPath("D:\Dosyalar", "Raporlar")
  
  MsgBox yol
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri