Tanımlı Adın Olup Olmadığını Kontrol Et - Microsoft Excel


Verilen ad tanımlı alanın olup olmadığını kontrol eden ve buna göre sonuç döndüren VBA kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Bilgi

Ad tanımlı alanların listesine Formüller sekmesindeki Tanımlı Adlar bölümünde bulunan Ad Yöneticisi seçeneğinden ulaşılabilir. Burada tanımlı adların listesi yer almaktadır. Aşağıdaki kullanıcı tanımlı fonksiyon da kod aracılığıyla verilen metinle örtüşen bir isimlendirilmiş alan olup olmadığını kontrol edip buna göre sonuç döndürmeye yarıyor.

Kod


Option Explicit

Function TanimliAdinOlupOlmadiginiKontrolEt(alanIsmi As String) As Boolean
  Dim isim As Object
  
  TanimliAdinOlupOlmadiginiKontrolEt = False
  
  For Each isim In ActiveWorkbook.Names
    If UCase(isim.Name) = UCase(alanIsmi) Then
      TanimliAdinOlupOlmadiginiKontrolEt = True
      Exit Function
    End If
  Next
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba alan işlemleri microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri