Tarih Ve Saat Bilgisini Popup Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


WScript.Shell nesnesi aracılığıyla popup mesaj oluşturacağız ve güncel tarih saat bilgisini bu nesne araclığıyla belli bir süre gözükecek şekilde göstereceğiz. Örneğe bakalım.

Ekran Görüntüsü

Kod


Option Explicit

Sub TarihSaatBilgisiniPopupOlarakGoster()
  Dim WshShell
  Dim intYanit As Integer
  
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  intYanit = _
    WshShell.Popup( _
      WeekdayName(Weekday(Date, vbMonday)) _
      & Chr(13) _
      & Day(Date) & " " _
      & MonthName(Month(Date)) & " " _
      & Year(Date) & Chr(13) _
      & Time, 3, "Tarih - Zaman Bilgisi")
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub TarihSaatBilgisiniPopupOlarakGoster()
  '--------------------------------------------------
  'Popup için WScript.Shell nesnesini kullanacağız,
  'bunun için değişken tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim WshShell
  
  '--------------------------------------------------
  'Popup mesaj yanıtı için de değişken tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim intYanit As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesnemizin bir örneğini oluşturuyoruz
  've değişkenimize tanımlıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  '--------------------------------------------------
  'Verilen bilgileri özetine bakalım.
  'WshShell.Popup(tarih_bilgisi,
  '              3,
  '              "Tarih - Zaman Bilgisi")
  '
  'İlk parametrede mesajımızı yazdık.
  'İkinci parametrede mesajın kaç saniye görüneceğini belirledik.
  'Üçüncü parametrede de mesaj kutumuzun başlığını belirledik.
  '
  'Şimdi bu intYanit değişkeninin Integer olması
  'kafanızı karıştırmış olabilir. Ne alaka değil mi?
  'Değil işte.
  '
  'Mesaj kutuları karşımıza çıktığında çeşitli butonlar
  'oluyor üzerinde ve bu butonlara bastığınızda aslında
  'önceden tanımlı bir enum'a denk geliyor. Bu
  'da aynı zamanda Integer tipinde bir sayı değeri.
  'Eğer bu sonuçtan faydalanmak istersek kullanabiliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  intYanit = _
    WshShell.Popup( _
      WeekdayName(Weekday(Date, vbMonday)) _
      & Chr(13) _
      & Day(Date) & " " _
      & MonthName(Month(Date)) & " " _
      & Year(Date) & Chr(13) _
      & Time, 3, "Tarih - Zaman Bilgisi")
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba