Tekrar Eden Eğimli Çizgi Üret - CSS


Eğimli ve birbiri ardına devam eden iki farklı çizgi deseni oluşturmak için kullanılabilecek CSS alternatifidir.

Dosyalar

style.css


.cizgi {
    background: repeating-linear-gradient(
					-30deg, 
					#eaeaea, 
					#eaeaea 10px, 
					#eee 10px, 
					#eee 20px
				);
}


style.css (Açıklamalı)


.cizgi {
    background: repeating-linear-gradient(
					
					/*--------------------------------------------------
					Eğimi belirle.
					--------------------------------------------------*/
					-30deg, 
					
					/* Birinci Renk Grubu */
					/*--------------------------------------------------
					Çubuğun başlangıçta (0px) hangi 
					renkle başladığını belirle.
					--------------------------------------------------*/
					#eaeaea, 
					
					/*--------------------------------------------------
					Çubuğun (istenilen genişlik değerine ulaştığında) 
					hangi renkte olması gerektiğini belirt.
					--------------------------------------------------*/
					#eaeaea 10px, 
					
					
					/* İkinci Renk Grubu */
					#eee 10px, 
					#eee 20px
				);
}


index.html


<!doctype html>
<html lang="tr-TR">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>CSS - Tekrar Eden Eğimli Çizgi Üret</title>
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
	<div class="cizgi">
	Ali ata bak.<br>
	Emel eve gel.<br>
	Işık ılık süt iç.<br>
	Koş Ali koş.<br>
	Bugün hava çok güzel.<br>
	Uykum geldi.<br>
	Uykum kaçtı.<br>
	</div>
</body>
</html>

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
css açıklamalı içerik