Tekrar Eden Kayıtları Sil - Microsoft Excel


A sütununda tekrar eden kayıtların olup olmadığını kontrol eden ve eğer tekrar eden kayıt bulursa ilgili satırı temizleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub TekrarEdenKayitlariSil()
  Dim i      As Long
  Dim kayitSayisi As Long
  
  For i = 1 To [A1048576].End(3).Row
    kayitSayisi = WorksheetFunction.CountIf([A:A], Cells(i, 1))
    
    If kayitSayisi > 1 Then
      Columns(1).Replace What:=Cells(x, 1), Replacement:=""
    End If
  Next
  
  Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
  MsgBox "Tekrar eden kayıtlar silindi ve benzersiz kayıtlar listelendi.", vbInformation
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba listeleme işlemleri