Tema Rengine Göre Hücre Saydır - Microsoft Excel


Hücreleri arkaplan rengine (bu konuda tema rengine göre) saydırmak için kullanılabilecek alternatif bir kod aşağıda verilmiştir.

Bilgi

Eğer arkaplan renginiz bir tema rengiyse, bu rengin VBA karşılığını öğrenmek için Makro Kaydet... özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Kod


Option Explicit

Sub TemaRengineGoreHucreSaydir()
  Dim i As Integer
  Dim sayac As Integer
  
  sayac = 0
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    If Range("A" & i).Interior.ThemeColor = xlThemeColorAccent3 Then
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
  
  MsgBox sayac
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba