Temel Console Örnekleri - CSharp


CSharp Console sınıfı ile ilgili temel örnekleri içeren bir yazıdır.

Kod


using System;

namespace ConsoleUygulamalari
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //--------------------------------------------------
      //Console Penceresi İşlemleri
      //--------------------------------------------------
      Console.Title = "Console Örnekleri";

      //--------------------------------------------------
      //Console Yazı İşlemleri
      //--------------------------------------------------
      Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkYellow;
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;

      //--------------------------------------------------
      //Console Yazdırma Ve Okuma İşlemleri
      //--------------------------------------------------
      Console.Write("Merhaba Dünya!");
      Console.Read();
      Console.Beep();
    }
  }
}

Etiketler
csharp csharp console işlemleri